Så tar du fram en vass innehållsstrategi – steg för steg

Tiden då vem som helst kunde göra succé genom att lägga ut vad som helst, när som helst, är sedan länge förbi. Idag behöver du veta vad, hur och varför något ska göras – och vem som ska göra det.

En innehållsstrategi – vad är det och behövs det verkligen?   

– Det räcker inte längre att bara finnas på sociala medier om man vill nå dit man vill. Man måste jobba mer målmedvetet, man har inte råd med något annat, säger Karolina Winqvist, head of social media på Be Better Online. 

En innehållsstrategi ska svara på allt från vad ert syfte med att publicera innehåll är till hur ofta ni ska publicera och på vilka plattformar. Karolina Winqvist radar upp vinsterna med att avsätta tiden det tar att ta fram en innehållsstrategi: 

  • Det sparar dig tid i långa loppet då ni får en klar och tydlig bild av vad som ska göras framåt. 
  • Det ger en klar och tydlig struktur för vad som ska produceras och hur. 
  • Det ger också en lägre tröskel att börja producera, när du inte behöver vänta på att kreativiteten ska komma och slå dig i huvudet.  
  • Det blir lättare att mäta och utvärdera effekten av ert innehåll när ni tydliggjort era förväntningar och mål.

Så skapar du en innehållsstrategi - steg för steg: 

1. Klargör era målsättningar.

Det finns inget egenvärde i att producera och publicera innehåll. För att kunna producera rätt innehåll behöver ni tidigt i processen ställa er frågan vad syftet med innehållet är, menar Karolina Winqvist. 

Vad är det ni vill uppnå? Vill ni öka kännedomen om ert varumärke? Vill ni öka försäljningen? Vill ni få uppmärksamhet, många kommentarer? Att ha svar på den här frågan är en förutsättning för att kunna producera innehåll som ger rätt effekt. 

För att kunna utvärdera hur innehållet har presterat i förhållande till era målsättningar är ett hett tips att se till att målen ni sätter upp är mätbara och tydliga. 

2. Identifiera era målgrupper.

Att veta vilka det är man vill nå är en förutsättning för att kunna producera effektivt innehåll som mottagaren vill konsumera. De flesta har förhoppningsvis en någorlunda uppfattning om vilka målgrupperna är - men när ni ska producera innehåll för dem kan man behöva skruva dem ett varv till.  

Om målgruppen till exempel är yogaintresserade i storstan så kan det underlätta skapandet av innehåll att att skapa en eller flera persona. Ge dem namn, beskriv deras beteenden och preferenser, till exempel “Anna, karriärinriktad, tränar yoga på lunchen” och “Filippa, 35, stressad småbarnsmamma som yogar hemma på kvällen”.  

Det underlättar den kreativa processen när ni ska bestämma vilket typ av innehåll ni ska producera och rikta mot dem.

3. Vilken typ av innehåll ska ni producera? 

Här är alternativen många. Ska ni satsa på rörligt, långa eller korta texter eller bilder? Här gäller det att ha era målsättningar med innehållet i bakhuvudet – vilken typ av innehåll kommer att göra jobbet? Kanske är det en serie videos? Eller en podcast? 

Ett vanligt misstag man gör när man skapar innehåll är man kräver för mycket av mottagaren, menar Karolina Winqvist. I stället för att samma material både ska visa din nya yogamatta, förklara alla fördelar med att yoga, visa ett träningsprogram och slutligen erbjuda mottagaren att köpa produkten så är det bättre att bryta ned innehållet och göra flera olika material.

Karolina Winqvist, head of social media at Be Better Online.
Karolina Winqvist,
head of social media at Be Better Online.

– Börja med att berätta om varför man bör yoga. I ett annat innehåll berättar ni om er produkt för att i sista fasen publicera ett erbjudande, säger Karolina Winqvist.  

Skapa en tydlig innehållsplan där det framgår vilket innehåll som ska produceras, i vilka format, vem som ska göra vad, i vilka kanaler det ska publiceras samt deadlines.  

– Våga prova er fram. Var inte rädd för att publicera och testa vad som fungerar, säger Karolina Winqvist. 

Hon tipsar också om att tänka “what’s in it for them” - varför ska mottagaren vilja konsumera ert innehåll? Det är vanligt att man utgår ifrån vad man själv tycker är intressant – men det är bättre att utgå från mottagaren. Vad vill hen konsumera för innehåll? 

4. Arbetsprocessen – vem gör vad?

Vem ska producera innehållet? Har ni all kompetens som behövs på plats eller behöver ni ta in extern hjälp? Har ni all mjukvara som behövs för att producera det innehåll ni vill göra? Vem har ansvar för vad och vem ger slutligt godkännande för publicering?  

Att sätta hur arbetsprocessen ska se ut gör det tydligt för alla som kommer att vara inblandade var deras ansvar börjar och slutar.  

5. Vilka plattformar ska ni publicera på?

Här får man gå tillbaka till sina målgrupper – var finns de? Är det en yngre målgrupp så är förmodligen Instagram en bra plattform. Om målsättningen är att locka till sig de bästa talangerna i branschen så är Linkedin förmodligen en vettig plats att publicera sig på.  

Ett tips om man är på ny på att publicera innehåll är att börja smått. Välj ut ett par kanaler som känns relevanta för era identifierade målgrupper och bygg på därifrån. Undvik också att dubbelposta samma material i alla kanaler.  

– Det finns en risk att samma person får upp samma innehåll i flera kanaler och det kan uppfattas som tjatigt. Om du har en bild du vill använda i flera kanaler så kan du i alla fall anpassa texten efter kanalen, säger Karolina Winqvist. 

6. Hur ofta ska ni publicera er?

Publiceringstakten hänger mycket på vilka plattformar ni jobbar med. Det är till exempel viktigare att publicera ofta om Instagram Stories är en plattform man identifierat som relevant för företaget, än om man valt Linkedin som huvudsaklig plattform.   

7. Håll dokumentet levande.

När er innehållsstrategi är klar ska man komma ihåg att den kommer behöva uppdateras allt eftersom ni samlar på er insikter om vad som fungerar och vad som inte fungerar för er. Ni kommer att behöva fylla på med nya ämnen ni vill göra innehåll på. Kanske identifierar ni också nya målgrupper som ni vill rikta er till. 

Karolina Winqvist rekommenderar att man har innehållsstrategin placerad på en plats så att alla kan se den.  

– Det underlättar om alla på företaget är med på tåget och vet att den finns.

Vilka är de vanligaste misstagen man gör när man tar fram sin innehållsstrategi?

– Det är nog att man inte har en marknadsstrategi för företaget i stort. Man har inte tänkt till kring sin målgrupp och sina målsättningar, säger Karolina Winqvist. 

Ett annat vanligt misstag är att man fokuserar all kraft på att hitta nya kunder.

– Glöm inte bort att skapa innehåll även för befintliga kunder. De är dina ambassadörer där ute, säger Karolina Winqvist.

Vi berättar gärna mer!

Vill du ha mer information eller boka en demo? Vi berättar gärna om allt fantastiskt som du kan göra med hjälp av Storykit.