Sex tips för att göra video som är tillgänglig för alla

Vill du att så många som möjligt ska kunna ta till sig budskapet i din video? Men du känner samtidigt att begrepp som “tillgänglighetsanpassning” och “syntolkning” ger dig en molande huvudvärk? Det behöver varken vara svårt eller tidskrävande. Häng med!

Att göra sin video tillgänglig handlar i grund och botten om att inkludera fler människor.

– 20% av alla människor har någon form av funktionsnedsättning, så om man anpassar sitt innehåll kan fler personer komma åt din information, säger Mikael Hellman, visuell kommunikatör vid Malmö stad.

Och även om det sedan i höstas är ett lagkrav för offentlig sektor att tillgänglighetsanpassa sitt material, skulle alla företag gynnas av att anpassa sina videor.

Men innebär inte det en massa extra jobb och resurser? Vi snackar om att texta och syntolka video (och nu känner vi nog alla hur svetten börjar rinna i pannan). Lugn i stormen, låt oss ge dig fem goda tips för hur du kan göra det här enklare än du tror.

1. Jobba med manusdriven video

I sociala kanaler sker majoriteten av alla videovisningar utan ljud. Det här innebär att textad video redan blivit normen på de flesta sociala plattformar, och att ett bra manus har blivit själva grunden i en lyckad video. På Storykit rekommenderar vi att man alltid börjar videoarbetet med att skriva manuset. Man kan till och med göra en första version av videon med bara vit text på svart bakgrund. Funkar det manuset, så är bildvalet därefter bara ett plus.

Att jobba så här underlättar givetvis tillgänglighetsprocessen oerhört mycket. Din textning är redan gjord, och en syntolkning innebär i princip bara en rak uppläsning av ditt manus eftersom det inte finns någon ytterligare information som behöver tydliggöras. Jobbar du i Storykit ska du förstås nyttja vår automatiska voice-over och då är uppläsningen gjord på bara några sekunder!

– Självklart finns det mängder av tillfällen där ett uppläst manus inte räcker till för en fullödig syntolkning. Men för den typen av video som dominerar i sociala kanaler idag: manusdriven video där tittarna oftast inte ens slår på ljudet, kommer den här funktionaliteten att vara till stor hjälp, säger Fredrik Strömberg, produktchef på Storykit.

Läs mer om Storykits automatiska voice-over här.

2. Tänk på hur du skriver ditt manus

👉 Skriv kortare meningar, till exempel genom att ta bort “och “. Dela upp meningen istället.

👉 Undvik ord som är alltför komplexa. Det är alltid bättre att använda ett enklare ord i ett videomanus.

👉 Undvik förkortningar och parenteser i så hög utsträckning som möjligt. Dessa är svårare att läsa, och blir därför också sämre uppläst.

👉 Undvik upprepningar.

3. Använd stor text och färre ord

Ju större text, desto tydligare för mottagaren. När man jobbar med manusdriven video är det viktigt att texten är lättläst - för alla tittare. Genom att använda färre ord per slide blir det bättre och enklare att läsa.

4. Berätta lite mer

Om du å ena sidan ska använda färre ord, så kan du också passa på att vara ännu tydligare i ditt manus. Om du till exempel använder ett citat av en person är det lätt att lägga till en slide med texten: “Kommunchef Johan Johansson säger”. Då blir syntolkningen dessutom enklare.

5. Jobba med färger och grafik

Det är viktigt att använda tydliga färger som inte smälter ihop med texten. Många gånger är det bästa att använda en bakgrundsplatta så att texten verkligen sticker ut. Tänk på att använda kontrasterande färger på bakgrundsplattan och texten, vit text på gul bakgrund är till exempel ett dåligt val.

I samtliga förproducerade slides i Storykit finns kontraster, till exempel under text och på textplattor. Dessa är skapade specifikt för läsbarhet men kan givetvis anpassas för ännu större kontrast. Det är med andra ord ”svårare att göra fel” i Storykit än i andra videoproduktionsverktyg när det gäller läsbarhet. 

6. Undvik svårtolkade moment

En graf med staplar som rör sig är svårtolkad, precis som alla andra typer av informationsbärande bilder, så undvik dessa. Tänk dessutom på att grafik inte alltid är tydlig för den som har en färgblindhet. Det kanske inte räcker med en röd och en grön ruta för att illustrera “ja” och “nej”, utan du bör skriva ut orden “ja” och “nej”. 

Vill du läsa mer om tillgänglighetsanpassad video? Ladda ner vår fullspäckade guide här:

laddanerebok.001

 

Vi berättar gärna mer!

Vill du ha mer information eller boka en demo? Vi berättar gärna om allt fantastiskt som du kan göra med hjälp av Storykit.